Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení: Kateřina Slavkovská
ID dotazu: 20190003
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Mimořádný příjem z vyúčtování služeb z pronájmu bytu
Text dotazu: Dobrý den,ráda bych potřebovala od Vás poradit.Má sestra je v insolvenci od 2/2016,řádně splácí.Z výplaty jí zůstává okolo 8 800 Kč měsíčně někdy o trošku méně po stržení inslovence.Byla v pronájmu (garsoniéra),kde platila měsíčně 5 500 Kč. Každý rok dostávala od pronajímatele vyúčtování za služby (el.,voda,topení,odpad,atd.). Bohužel pronajímatel jí vždy účtoval fond oprav a správu majetku, i když to neměla v nájemní smlouvě, musela to platit, protože neměla kam jít. Nyní opustila pronájem a obrátila se na soud, aby jí tyto poplatky (fond oprav,správa majetku)byly vráceny, protože to účtoval neoprávněně. Má sestra požaduje zpětně za 3 roky okolo 22 428 Kč. Když tento soud má sestra vyhraje a dostane zpět těch 22 428 Kč, musí to inslovenčnímu správci dát jako mimořádný příjem a nahlástit mu, že to dala k soudu? Přece to šlo z její výplaty 8 800, co jí zůstávalo po odečtení inslovence.Když dostane přeplatek za služby co ušetřila (voda,topení), tak to taky určitě není mimořádný příjem ? Já jsem jí na doplatek vyúčtování dávala, na právníka jí taky dávám a tohle vše by musela přiznat jako mimořádný příjem - myslím i za právní službu. Opravdu co vysoudí je mimořádný příjem ? Děkuji moc za radu
Vloženo: 15. srpna 2019, 09:26 hod.
Odpověď na dotaz: Odpovím Vám přeneseně, je nález Ústavního soudu, který by přiléhal na váš problém. Domnívám se, že dispozice s peněžními prostředky zbývající z příjmu dlužníka (nezabavitelná částka) může libovolně nakládat dlužník (a je úplně jedno na co byly použity) Protože, pokud si dlužník dokázal uspořit na účtu nějaké částky z již exekučně (insolvenčně) postižené mzdy nebo i sociální dávky, tedy z nezabavitelného minima, které mu zůstává po srážkách ze mzdy (sociální dávky apod.), ani tyto peníze exekuci (insolvencí) mu nesmí být zabaveny. Ústavní soud svým nálezem (IV. ÚS 121/16 ze dne 20.10.2016), rozhodl, že uspořené částky, jež byly povinnému jako nezabavitelné minimum po exekuci srážkami z důchodu, nelze následně zabavit jinou formou exekuce – přikázáním pohledávky z účtu. Tento závěr lze vztáhnout i na úspory z jiných prostředků postihovaných formou srážek ze mzdy, tedy i na mzdu samotnou.
Uvedu smyšlený příklad, který lze aplikovat na vše podobné, na Váš případ, přeplatky za energie u nájmů, nákup a prodej čehokoli…..
Jde o to, že z nezabavitelné částky si pořídí (zákon mu to nezakazuje) dlužník např. auto (předpoklad: na účet posílají /např. zaměstnavatel/ nezabavitelnou částku, dlužník z ní nečerpá „ani halíř“) žije a životní potřeby mu hradí přítelkyně, rodiče, matka, pravnuk 😊, je to fuk, ale na své nezabavitelné částky „nevztáhl ruku“, po roce na účtu má naspořeno 120 000,-Kč (á 10 000,-Kč nezabavitelná částka měsíčně x 12), tzn. zakoupené auto se nemůže stát majetkovou podstatou a to jen z důvodu, že výše nezabavitelné částky x 12 vzal tyto bankovky a přeměnil je na auto. Po měsíci auto prodá (dejme tomu za stejnou částku) tedy za 120 000,-Kč, tak to nebude považováno za mimořádný příjem, protože auto přeměnil na bankovky – naspořené z nezabavitelné části mzdy. Důležité je v každém případě, prokázání, že nákup auta pocházelo právě a jen z nezabavitelné části mzdy.
Zvýše uvedeného vyplývá, že Vaše sestra dostane zpět 22 428,-Kč, které pocházeli jednoznačně z nezabavitelné částky.
Ohledně strany, že setře platíte advokáta, soudní poplatek atd. na toto byste měla mít doklad, že jste setře částku na tento účel zapůjčila se splatností po vyhraném sporu anebo, že platbu jste zaplatila Vy přímo advokátovi k jeho rukám (např. z Vašeho účtu na účet advokáta).
Jiří Rajman
Odpovězeno: 19. srpna 2019, 13:51 hod.

|