Internetová poradna » Exekuce, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150217
Sekce dotazů: Exekuce, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce majitele bytu, ve kterém žijeme v pronájmu
Text dotazu: Majitelka bytu převedla před rokem byt na svého syna, který se zadlužil a je v exekučním řízení a odmítá platit. Je možné nějak zamezit, v případě návštěvy exekuce, v zabavení našeho (jsme nájemníci) majetku, které nepatří majitelovi bytu ani jeho příbuzným? Nemám od všech věcí faktury, jak se tomu bránit, když jsme v tom nevinně?
Vloženo: 20. března 2015, 11:16 hod.
Odpověď na dotaz: Věci od kterých máte doklady a faktury tak jsou ochráněny těmito listinami. Ohledně zbylých věcí bude nutné spoléhat buď na slušnost nynějšího majitele bytu, který formou čestného prohlášení potvrdí, co ze zařízení bytu, nebo jaký majetek v bytě je vás. Toto čestné prohlášení je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem majitele bytu, popřípadě i jeho matky. V nejhorším případě toto sepište sami. Popřípadě můžete zkusit dohledat i foto vašeho majetku od něhož nemáte faktury, smlouvy, záruční listy. V budoucnu by možná nebylo od věci poohlédnout se po jiném bydlení, jelikož neplatí-li majitel bytu exekučně vymáhaný majetek, je možné, že bude exekučně vydražen i byt, ve kterém jste v nájmu. I když je otázkou jak máte uzavřenou nájemní smlouvu. V této smlouvě byl měl být předávací protokol, kde by mělo být zaznamenáno vybavení bytu v majetku majitele bytu. Měli by jste předložit (zaslat kopii) nájemní smlouvy exekutorovi.
Odpovězeno: 23. března 2015, 23:00 hod.

|