Internetová poradna » Výživné (alimenty), Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150223
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Práce
Předmět dotazu (nadpis): Příjem z brigády a úřad práce na vlivu na alimenty.
Text dotazu: Příjem z brigády a vliv na alimenty.

Dcera ukončila studium (dálkové-kombinované) na VŠ. Nemůže sehnat zaměstnání (stále hledá, je vedena na ÚP - nebere podporu v nezaměstnanosti ani sociální podporu. Bydlí u mě, je tedy na mně finančně závislá (má měsíční příjem cca 1.100 Kč z obecního úřadu z obce brala nyní první odměnu, kde pracuje ve finanční komisi. Otec na ni automaticky přestal zasílat výživné. Je pravda, že musí otec soudně zažádat o zproštění placení výživného? Pokud ano, jak se může dcera bránit? Dále po nástupu na školu dcera žádala o zvýšení výživného, nebylo přiznáno ani po odvolání. Důvod: Prý dcera si přivydělávala na brigádách, vydělala si cca 50.000 Kč. Dále spolu s výživným od otce (3.200 Kč) + mou podporou jí toto stačí. Přece se brigáda nezapočítává do stálých příjmů.
Vloženo: 21. března 2015, 14:22 hod.
Odpověď na dotaz: Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do té doby, dokud nejsou děti schopny se samy živit (předpokládá se stav odkázanosti na straně dítěte). Schopnost samostatně se živit bývá interpretována jako schopnost samostatně uspokojovat všechny své potřeby (hmotné, kulturní, bytové). Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií nebo jiné přípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnění. V občanském zákoníku není uvedena žádná věková hranice, kterou by vyživovací povinnost rodičů k dětem byla omezena. Zda má zletilé dítě evidované na úřadu práce nárok na výživné, je složité odpověď a záleží vždy případ od případu. Pokud dítě objektivně nemůže získat práci a nemá žádný příjem, vyživovací povinnost rodiče trvá. Pokud má příjem z drobné brigády, ale příjem objektivně nestačí pro úhradu všech nezbytných nákladů, měla by být vyživovací povinnost v té míře zachována. Podá-li otec k soudu návrh na zrušení výživného, tak soud může výživné snížit nebo zrušit – záleží vždy na individuálním posouzení soudu. Vaše dcera jako účastník takového řízení bude mít prostor se vyjádřit. Není-li návrh na zrušení výživného ze strany otce podán, máte platné rozhodnutí o stanovení výživného a nezaplacené výživné můžete po otci vymáhat na základě výkonu rozhodnutí (exekuce). Vzhledem k tomu, že ukončením studia na Vysoké škole, došlo ke změně poměrů a již není vaše dcera studentem, ale uchazečem o zaměstnání je velice pravděpodobné, že by vám soud nepřiznal pro tuto dobu stejné výživné, ale výživné nižší, popř. žádné. Tedy v případě, že budete vymáhat výživné po otci exekučně, počítejte s tím, že po vás může otec i zpětně na základě rozhodnutí o snížení či zrušení výživného vymáhat vrácení části jím zaplaceného výživného, neboť za dobu evidence na úřadu práce vaší dceři již dle rozhodnutí soudu mohlo náležet nižší výživné. Co se týče občasných brigád a nepravidelných příjmů, nejsou tyto nepravidelné přivýdělky považovány za schopnost dítěte se samo živit. Pokud však příjmy z těchto brigád pokryjí vaší dceři část jejich životních nákladů (bydlení, stravu, ošacení, volnočasové aktivity apod.) mohl soud k této skutečnosti přihlédnout a z toho důvodu přiměřeně výživné pro vaši dceru za doby studia snížit.
Odpovězeno: 25. března 2015, 07:07 hod.

|