Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150224
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): K pronajatému bytu nám majitel nechce dát sklep
Text dotazu: Dlouhodobě jsme si pronajali byt po rekonstrukci v panelovém domě od soukromého vlastníka bytu.Ten nám odmítl dát k dispozici sklep a poštovní schránku s tím,že oboje osobně užívá. V bytě nemá trvalé bydliště. Může to tak být?Jde hlavně o poštovní schránku. Pronajímatel nám zároveň zakázal vrtání do zdi, obrazy podle něj věšet nesmíme. Má na to právo?
Vloženo: 21. března 2015, 14:27 hod.
Odpověď na dotaz: Právní úpravu o povinnosti pronajímatele bytu umožnit nájemci užívání poštovní schránky a sklepu, zrovna tak povinnost pronajímatele, aby umožnil nájemci vrtání do zdi, takto konkrétně, v žádném právním předpise nenaleznete. Nájem bytu obecně upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění v §§ 2235 až 2301.
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat byt k zajištění jeho bytových potřeb, jeho popřípadě členů jeho domácnosti a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. K ujednáním, která by zkracovala nájemcova práva, se nepřihlíží. Zrovna tak se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Pojem bytová potřeba je velmi obsáhlý a je logické, že obsahuje i takovéto běžné záležitosti, jako je pověšení obrázku či možnost přijímat poštu. Postup pronajímatele je v rozporu se všemi zásadami, které proklamuje shora citovaný nový občanský zákoník. Bohužel, není-li tu vůle smluvních stran, tedy dohoda není možná, musel by o této věcí rozhodnout k návrhu jedné ze stran soud. V tomto případě je ale zbytečné uvedené řešit soudní cestou. Doporučuji, abyste si našli jiný byt a jiného pronajímatele. Nemám sice k dispozici nájemní smlouvu, ale měli byste jednat okamžitě a sdělit pronajímateli, že se do bytu nenastěhujete a odstupujete od smlouvy nebo musíte smlouvu ukončit jiným řádným způsobem (dohoda, výpověď).
Odpovězeno: 25. března 2015, 07:08 hod.

|