Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150017
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): JAK POSTUPOVAT: KDYŽ SE DÍTĚ NECHCE ODSTĚHOVAT
Text dotazu: Jak postupovat, když se dítě nechce odstěhovat
Má dítě užívací právo k bytu?
vystěhování dítěte - postup
Vloženo: 28. ledna 2015, 10:39 hod.
Odpověď na dotaz: Pro většinu rodičů je dnes běžné, že s nimi zůstává žít jejich dítě i po dosažení zletilosti. Pokud se podílí na péči o domácnost a přispívá i finančně, je obvykle vše v pořádku. V některých případech však potomek spoléhá na péči rodičů a zneužívá jejich podpory. Pokud navíc visí nad dítětem hrozba exekucí, může být nevyžádaná přítomnost syna či dcery v domácnosti s rodiči ne příliš vítanou záležitostí. V takových případech pak leckterý rodič zjistí, že donutit dítě k odchodu a osamocení se, není snadné a naráží na mnohé překážky. V následujícím textu jsou základní informace o postupu, který je možné zvolit pokud selže domluva.
Užívacím právem se rozumí zákonné oprávnění v bytě bydlet: například vlastnické právo, nájemní právo nebo právo vyplývající z věcného břemene. Pokud je tedy dítě například spoluvlastníkem nemovitosti, ve které společně bydlíte nebo je uvedeno v nájemní smlouvě, pak má užívací právo k bytu či domu. V takovém případě je situace komplikovanější.

Jak dítě zbavit užívacího práva k bytu?
Nájemní smlouva: K soudu je třeba podat návrh na zrušení práva společného nájmu bytu. Zákon umožňuje požádat soud, aby určil, kdo z nájemníků bude mít právo byt nadále užívat. Může tak učinit ten z nájemců, který nezavinil stav, který brání společnému užívání bytu.
Pokud se tedy například dospělé dítě nepodílí na placení nájemného, ani dalších nákladech domácnosti a dále kupříkladu ohrožuje rodiče exekucemi nebo neudržuje pořádek atd., může soud jeho nájemní právo zrušit.
Spoluvlastnictví: V takovém případě je nutné se dohodnout a například dítě vyplatit nebo se nechat vyplatit od něj. Případně je možné dát k soudu žalobu na vypořádání podílového spoluvlastnictví. Dokud však spoluvlastnictví bude trvat, bude trvat i užívací právo dítěte k bytu či domu.
Odpovězeno: 29. ledna 2015, 23:44 hod.

|