Internetová poradna » Dlužníci, dluhy, Finance

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150018
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy, Finance
Předmět dotazu (nadpis): půjčka
Text dotazu: Musím mít písemné potvrzení o dluhu?
Jak by měla smlouva o půjčce vypadat?
Na co je dobré si při půjčování peněz dát pozor?
Vloženo: 28. ledna 2015, 10:46 hod.
Odpověď na dotaz: Nemusíte mít písemné potvrzení, ale bez písemného potvrzení budete půjčení peněz velice obtížně prokazovat.

Smlouvu o půjčce je dobré si sepsat i u blízkých lidí, u kterých jste si jisti, že Vám peníze vrátí. Dlužník bude mít lepší pocit, protože bude výslovně stanoveno, že se jedná pouze o půjčku a že Vám peníze navrátí. Vy zase budete mít jistotu, že i pokud by nastala nepředvídatelná událost, která by Vaše vztahy zhoršila, budete mít nárok na splacení půjčky.

Smlouva nemusí být komplikovaná. Podstatné je uvedení identifikačních údajů věřitele (toho, kdo peníze půjčuje) a dlužníka, tedy například jméno, adresa a rodné číslo nebo datum narození. Dále je nutné uvést částku, kterou půjčujete. Vhodné dále je ve smlouvě uvádět jakým způsobem, a do jakého data budou peníze vráceny, je možné si sjednat i úroky. Můžete si sjednat například měsíční splátky nebo uvést jednorázové splacení dluhu.

Ujistěte se, že znáte dlužníkovy údaje - jeho rodné číslo, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu.
Zjistěte si základní informace o dlužníkově schopnosti vám peníze vrátit: jaký má dlužník příjem, zda má stabilní zaměstnání, zda nemá další závazky, jaký má majetek.
Nepůjčujte pouze na dobré slovo ani blízkým osobám.
Ve smlouvě výslovně uveďte, do kdy má být půjčka splacena.
Pokud jsou sjednány splátky, uveďte jejich konkrétní termíny a výši a sesplatnění
Příklad
Dlužník a věřitel si sjednali půjčku ve výši 20.000,-Kč, přičemž měla být půjčka splácena měsíčními splátkami ve výši 1.000,-Kč. Celý dluh by byl tak uhrazen až po uplynutí jednoho roku a osmi měsíců. Dlužník však od počátku tuto dohodu neplnil. Věřitel se tedy po půl roce rozhodl, že bude dluh vymáhat soudní cestou. U soudu však může zatím vymáhat pouze částku 6000 Kč za prvních šest splátek, jejichž splatnost už uplynula.
Jiné by to bylo v případě, že je sjednáno zesplatnění dluhu v případě, že bude dlužník s nějakou splátkou v prodlení. Například tedy může být ve smlouvě ujednáno, že nebude-li uhrazena některá splátka ve sjednaném termínu, stává se dluh k tomuto datu splatný v plné výši.
Odpovězeno: 29. ledna 2015, 23:45 hod.

|