Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150019
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): Náklady řízení a SJM
Text dotazu: Kdo platí náklady řízení při rozdělení majetku u rozvodu.
Vloženo: 28. ledna 2015, 11:12 hod.
Odpověď na dotaz: Základním pravidlem rozhodování o náhradě nákladů řízení o vypořádání společného jmění manželů je zásada úspěchu ve věci (§ 142 o. s. ř.). Toto základní pravidlo lze v konkrétním případě korigovat buď nepřiznáním náhrady nákladů řízení žádnému z účastníků, jsou-li pro takový závěr dány důvody hodné zvláštního zřetele (§ 150 o. s. ř.), nebo přiznání náhrady nákladů řízení neúspěšnému žalovanému, jestliže svých chováním nezavdal příčinu k podání žaloby o vypořádání společného jmění manželů (§ 143 o. s. ř.) (podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1441/11, ze dne 22.09.2011).
Odpovězeno: 29. ledna 2015, 23:46 hod.

|