Internetová poradna » Dlužníci, dluhy, Finance

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150025
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy, Finance
Předmět dotazu (nadpis): úroky, promlčení
Text dotazu: Půjčka - Můžu si sjednat úroky a smluvní pokutu?
Kdy se dluh promlčuje? Jak je to s promlčením v případě sjednání splátek?
Vloženo: 31. ledna 2015, 20:31 hod.
Odpověď na dotaz: Smluvní pokutu je možné si sjednat přímo ve smlouvě, měla by být přiměřená vzhledem k výši částky, kterou půjčujete. Od 1.1.2014 (Nový občanský zákoník) má soud možnost smluvní pokutu snížit, jestliže bude dlužník namítat její nepřiměřenou výši. Účelem smluvní pokuty je pokrytí případné škody, která by mohla věřiteli vzniknout z důvodu neuhrazení závazku. Úrok z prodlení je od 1.1.2014 možné sjednat přímo ve smlouvě a může být i vyšší než stanoví vláda. Pokud úrok z prodlení ve smlouvě stanoven není, pak má věřitel nárok na úrok z prodlení dle aktuálního nařízení vlády.
Promlčecí doba jsou 3 roky. Po jejím uplynutí sice dluh jako takový nezaniká, ale pokud bude při vymáhání u soudu dlužník promlčení namítat, soud Vám nárok nepřizná. Pokud je však před uplynutím tříleté lhůty podán návrh k soudu (například návrh na vydání platebního rozkazu, návrh na vydání rozsudku či jiný typ žaloby), a ve věci budete úspěšní, pak se promlčecí lhůta prodlužuje na dalších 10 let.
Pokud byly ve smlouvě sjednány splátky, pak se postupně promlčují tyto jednotlivé splátky.

Příklad
Dlužník a věřitel si sjednali dne 1.1.2010 půjčku ve výši 20.000,-Kč, přičemž měla být půjčka splácena měsíčními splátkami ve výši 1.000,-Kč, počínaje 1.2.2012. V lednu roku 2014 se rozhodne věřitel dluh vymáhat, protože nebyla zaplacena žádná splátka. Dlužník u soudu namítne promlčení. Promlčen však nebude celý dluh. První splátka bude promlčena 2.2.2013, další splátka bude promlčena 2.3.2013 atd. Promlčeny tedy budou všechny splátky, které měly být uhrazeny v průběhu prvního roku, tedy částka 12.000,-Kč. Zbývajících 8.000,-Kč však ještě promlčeno nebude, a soud tak může dlužníkovi přikázat, aby tuto částku věřiteli uhradil.
Odpovězeno: 1. února 2015, 14:25 hod.

|