Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150026
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Podmínky pro osvobození od soudních poplatků
Text dotazu: Podmínky pro osvobození od soudních poplatků
Vloženo: 31. ledna 2015, 20:44 hod.
Odpověď na dotaz: V souvislosti se změnou dovolacího řízení tak Nejvyšší soud měl možnost vyjádřit se k problematice právního institutu osvobození od soudních poplatků a prostřednictvím svých rozhodnutí zprostředkovat obecným soudům svůj náhled na řešení problematických otázek.
Podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.
Příjmy je pak nutno doložit potvrzením, u ostatních skutečností žadatel prohlašuje, že poskytl pravdivé údaje. Vyzývá-li soud k uvedení všech těchto skutečností, nemůže tak činit z jiných důvodů, než že jsou všechny pro jeho rozhodnutí podstatné. Soud také zpravidla z tohoto prohlášení vychází, neboť je natolik komplexní, že umožňuje vytvoření názoru o podmínkách osvobození od soudních poplatků. Doplnění údajů k výzvě soudu není vyloučeno zejména tam, kde jsou zjevně neúplné, např. v situaci, kdy podle prohlášení nemá žadatel žádné prostředky ani majetek a není jasné, z čeho uhrazuje své životní potřeby. Obsáhlé šetření je však v rámci této fáze řízení vyloučeno; ostatně pozdější zjištění nepravdivosti prohlášení je řešitelné odnětím osvobození.
Odpovězeno: 1. února 2015, 14:26 hod.

|