Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150028
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Kdy podat žalobu na obnovu řízení
Text dotazu: Kdy podat žalobu na obnovu řízení a v jakých případech lze podat žalobu na obnovu řízení.
Vloženo: 31. ledna 2015, 20:57 hod.
Odpověď na dotaz: Žalobu na obnovu řízení lze podat v případech, kdy se objeví nové skutečnosti, které nemohl účastník bez své viny uvést v původním řízení, nebo jestliže lze provést důkazy, které nebylo možné v původním řízení provést.

Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé:
-jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci
-lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci

Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout také pravomocné usnesení, kterým byl schválen smír, lze-li důvody obnovy vztahovat i na předpoklady, za nichž byl smír schvalován; to platí obdobně pro pravomocný platební rozkaz, pravomocný rozsudek pro uznání a pravomocný rozsudek pro zmeškání.

Proti některým rozhodnutím je žaloba na obnovu řízení nepřípustná
Žaloba na obnovu řízení není přípustná proti:
- usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby
- jen proti výrokům rozhodnutí o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné vykonatelnosti
- jen proti důvodům rozhodnutí

Žaloba na obnovu řízení není přípustná rovněž proti rozsudkům a usnesením, jejichž zrušení nebo změny lze dosáhnout jinak, nepočítaje v to dovolání.
Odpovězeno: 1. února 2015, 14:29 hod.

|