Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150031
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Je nutné přihlásit dluh do insolvenčního řízení pokud ho tam zahrnul dlužník?
Text dotazu: Je nutné přihlásit dluh do insolvenčního řízení pokud ho tam zahrnul dlužník?
Kamarádka zažádala soud o oddlužení a soud jí vyhověl. Přihlásila tam i půjčku od své dcery v hodnotě 50 000 Kč, na kterou má smlouvu o půjčce a v době v ní uvedené jí půjčku nesplatila. Musí se její dcera ještě o svou pohledávku hlásit a jakým způsobem. Celý svůj dluh kamarádka splatí dříve než v době 5 let, skončí oddlužení před uplynutím doby 5 let? Děkuji
Vloženo: 1. února 2015, 14:41 hod.
Odpověď na dotaz: Uplatnění práva věřitele (dcery) v insolvenčním řízení by mělo být naplněno podáním přihlášky k soudu na formuláři vyplněném přes portál justice.cz a doplněné o relevantní přílohy, které dokládají oprávněnost nároku vůči dlužníkovi (smlouva o půjčce). Záleží na tom, jak jsou následně nastaveny podmínky v rozhodnutí o schválení oddlužení, což zde nemůžeme hodnotit. Vychází-li doba úhrady veškerých závazků na dřívější okamžik, než je pět let (v případě schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty; v případě splátkového kalendáře za předpokladu, že budou uhrazeny veškeré pohledávky dřívějším okamžikem), pak zde není důvod, proč by IS nemělo skončit dříve. O splnění všech podmínek rozhoduje soud. Následně pak musí být podán návrh na osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Odpovězeno: 2. února 2015, 18:30 hod.

|