Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150036
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Promlčení věcného břemene z důvodu nebydlení, nevyužívání
Text dotazu: 1991 jsem získal od rodičů rodinný domek. Protože dům byl značně zdevastován, bylo jej nutno opravit a já jsem neměl dostatek financí na vyplacení sestry, bylo pro ni a rodiče zřízeno věcné břemeno dožití. Rodiče 2014 zemřeli. Vzhledem k tomu, že provoz tohoto domu je velmi nákladný, chci jej prodat nebo alespoň pronajmout.
Bohužel má sestra přesto, že jsem jí poskytl od roku 2006 celkem 265.000 Kč požaduje za podpis smlouvy o zrušení věcného břemene nehorázné peníze. Do tohoto domu jsem od počátku investoval 1,7 milionu Kč. Má sestra zde nikdy nebydlela, nikdy ničím nepřispěla a za rodiči jezdila velmi zřídka jen na návštěvu. Bohužel v roce 1991 kdy byla sjednáváno toto věcné břemeno nebylo toto nijak upřesněno - tj, nebyl sjednán rozsah užívání, finanční náhrada za čerpání energií ani hodnota věcného břemene. Poraďte prosím jaké mám možnosti zrušení tohoto věcného břemene a jak se vypočítává jeho hodnota. Přes několikerou mou snahu dohoda není možná.
Vloženo: 2. února 2015, 20:26 hod.
Odpověď na dotaz: Podle starého i nového občanského zákoníku platilo a platí, že pokud osoba oprávněna z věcného břemene (služebnosti) nevykonává po dobu 10 let své právo, tak dochází k jejímu promlčení. Tedy k promlčení dochází ve chvíli, kdy osoba, která je z věcného břemene oprávněna, ho 10 let nevyužívá. Ve Vašem případě nebylo-li právo ze služebnosti bytu – doživotního práva bydlení ze strany Vaší sestry od roku 1991 vykonána došlo k promlčení tohoto práva již podle právního úpravy starého občanského zákoníku.
Chcete-li docílit výmazu služebnosti ze katastru nemovitostí, nabízí se tedy dvě možnosti:
1) Vaše sestra bude souhlasit s uzavřením dohody o zániku služebnosti, kterou předložíte s návrhem na výmaz práva katastru nemovitostí, aniž by jí za to byla z Vaší strany vyplacena nějaká částka, neboť z důvodu promlčení ji na ni nevzniká nárok.
2) V případě, že dohoda se sestrou nebude možná, nezbude Vám nic jiného, než podat žalobu na zrušení služebnosti bytu z důvodu promlčení. V takovém případě informujte Vaši sestru, že strana, která v řízení nebude úspěšná, bude muset uhradit náklady řízení. Služebnost jako taková nebrání v prodeji nemovitosti. Předmětnou nemovitost můžete prodat i se služebností, ale dojde ke snížení kupní ceny.
Odpovězeno: 3. února 2015, 23:05 hod.

|