Internetová poradna » Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150039
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Osoba s věcným břemenem neplatí za energie. Co mám dělat?
Text dotazu: Osoba s věcným břemenem (právem služebnosti) neplatí za energie. Co mám dělat?
Otec - věcné břemeno (služebnost). Bydlí v prvním patře rodinného domu, já s přítelem a dítětem ve druhém. Jeho pes nám poničil nové, ani rok staré dřevěšné eurodveře v hodnotě cca 30 tis. , je mu to jedno. Někdy odjede i na 4 dny a nechá dokořán otevřené okno v pokoji ze zahrady, kde může naprosto bezproblémově vlézt zloděj, „svůj“ byt si zamyká, takže nemohu ani okno zavřít. Dal si tam nový zámek a já klíč nemám k dispozici. Mám právo jako majitelka na klíč od „jeho“ bytu? Omylem nechal puštěný plyn, zastavuje nám vodu, kterou ani neplatí, jak mám uvedeno v darovací smlouvě, měl by platit. Vodí si domů milenku - ta plýtvá vodou a nijak nepřispívá na chod domu, dělají nepořádek a hluk v ranních a pozdních hodinách. Můžu tuto ženu nějak vyhodit ze svého domu? K užívání jeho podlaží je v darovací smlouvě uvedeno, cituji: „Toto právo přísluší oprávněnému i členům jeho rodiny nebo jiným jemu blízkým osobám. “
Vloženo: 3. února 2015, 08:53 hod.
Odpověď na dotaz: 1/ Způsobená škoda a příspěvek na energie: Váš otec, jako vlastník předmětného psa, odpovídá samozřejmě za škodu, kterou tento pes způsobil (§ 2933 občanského zákoníku). Stanoví-li pak darovací smlouva, resp. smlouva o zřízení věcného břemene/služebnosti, že je Váš otec povinen podílet se na úhradě nákladů chodu domácnosti (zejména tedy příspěvkem na tzv. energie), je tento nárok z Vaší strany vymahatelný, a to v krajním případě i soudní cestou. V současné chvíli Vám lze doporučit obrátit se na Vašeho otce s písemnou výzvou k náhradě škody, kterou způsobil jeho pes (tuto škodu je zapotřebí vyčíslit) a k úhradě poměrné části nákladů (jak stanoví příslušná část uzavřené smlouvy). K provedení úhrady stanovte otci přiměřenou lhůtu, v případě jeho pasivity se můžete obrátit s žalobou na soud (na což lze otce ve výzvě rovněž upozornit). Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý zašlete otci doporučeně s dodejkou, popř. mu jej předejte osobně za přítomnosti svědka či oproti podpisu.
2/ Klíče od otcova bytu: Dle § 1298 občanského zákoníku platí, že vlastníku náleží právo volně nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevztahuje, přičemž mu však nesmí být znesnadněn potřebný dohled. Jako vlastnice předmětného domu (jako celku) jste proto v každém případě oprávněna disponovat klíči od bytu, který obývá Váš otec, a to mimo jiné i jako nástroj dohledu, k němuž jste oprávněna.
3/ Užívání otcova bytu třetími osobami: Je-li oprávnění užívat "otcův byt" smluvně rozšířeno i na jiné osoby, není skutečně možné těmto osobám v užívání bytu bránit. Jedním dechem je však nezbytné dodat, že to samozřejmě neznamená, že by byl kdokoli oprávněn užívat část Vašeho domu libovolným způsobem. Dle § 8 občanského zákoníku mimo jiné platí, že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany, tzn. že zneužívá-li Váš otec svého oprávnění způsobem, kterým nad míru omezuje užívání domu z Vaší strany, lze proti tomuto počínání případně i svépomocně zakročit (§ 14 občanského zákoníku).
Odpovězeno: 4. února 2015, 20:26 hod.

|