Internetová poradna » Rodina, Exekuce, Dlužníci, dluhy, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150044
Sekce dotazů: Rodina, Exekuce, Dlužníci, dluhy, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): exekutor zabavil co není moje
Text dotazu: Dobrý den, potřebuji poradit, pomoc před chvíli u nás byla exekuce zabavila mi co šlo vypáčili mi i zámek. Přitom všechno patří otci vše mám písemně, ale oni mi to doslova hodili na hlavu.
Vloženo: 4. února 2015, 21:24 hod.
Odpověď na dotaz: Váš otec musí podat co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení soupisu majetku, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (§ 68 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád). K návrhu by měl přiložit písemnosti (postačí kopie) prokazující jeho vlastnictví věcí. Může taktéž navrhnout výslech svědků či přiložit kopii čestného prohlášení osob, které potvrdí jeho vlastnictví. Exekutor je povinen o návrhu rozhodnout do 15 dnů ode dne jeho doručení. Pokud Vašemu návrhu zcela nevyhoví, musí Váš otec k soudu žalobu na vyloučení věcí z exekuce do 30 ode dne, kdy mu bude doručeno rozhodnutí exekutora.
Na postup pracovníků exekutorského úřadu si můžete stěžovat. I dlužník, a zejména třetí i osoby, které se provádění mobiliární exekuce účastní, mají právo na to, aby se pracovníci exekutorského úřadu k nim chovali slušně. Dle čl. 3 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů, je exekutor povinen se chovat slušně, čestně a poctivě a jeho projevy by měly být věcné a střízlivé a zejména nikoli vědomě nepravdivé. Exekutor by měl poučit své zaměstnance o pravidlech chování a postupu při provádění exekuce, proto lze pro jednání vykonavatele podat stížnost proti exekutorovi. Vedle stížnosti na exekutorskou komoru, máte právo podat stížnost i na ministerstvo spravedlnosti či k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo anebo k předsedovi soudu, v jehož obvodu byla exekuce nařízena (tj. soudu, který exekutora exekucí pověřil). Stížnost můžete podat na všechny tyto orgány.
Odpovězeno: 6. února 2015, 23:04 hod.

|