Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150583
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Mám případně nárok na odstupné při výpovědi z organizačních důvodů na obě uzavřené smlouvy?
Text dotazu: U zaměstnavatele mám uzavřen pracovní poměr a jsem na rodičovské dovolené. U stejného zaměstnavatele mám při rodičovské dovolené sjednán ještě jeden pracovní poměr na poloviční úvazek. Mám případně nárok na odstupné při výpovědi z organizačních důvodů na obě uzavřené smlouvy?
Vloženo: 11. srpna 2015, 12:02 hod.
Odpověď na dotaz: Dle § 33/1 zákoníku práce platí, že pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dle § 34b/2 zákoníku práce pak může zaměstnanec konat závislou práci pro téhož zaměstnavatele i ve více základních pracovněprávních vztazích, tzn. že není vyloučeno, aby bylo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřeno např. více pracovních smluv; v takovém případě však nesmí zaměstnanec vykonávat v rámci těchto základních pracovněprávních vztahů práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Co se týče nároku na odstupné u zaměstnance, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dvou (či více) pracovních smluv (dohod), nárok na odstupné dle § 67 zákoníku práce nevzniká.
Bude-li dle § 67/1 zákoníku práce zaměstnanci při rozvázání jeho (jediného) pracovního poměru náležet odstupné ve výši trojnásobku jeho výdělku, a tento zaměstnanec nastoupí po uplynutí jednoho měsíce po rozvázání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli v rámci nově založeného pracovního poměru, bude povinen tomuto zaměstnavateli vrátit poměrnou část vyplaceného odstupného. Smyslem odstupného je kompenzace majetkové újmy, kterou zaměstnanec zpravidla utrpí rozvázáním jeho jediného pracovního poměru z důvodu, který nespočívá na straně tohoto zaměstnance. Jestliže však tento zaměstnanec zároveň koná pro téhož zaměstnavatele práci na základě jiného pracovního poměru, nelze o újmě uvažovat.
Odpovězeno: 18. srpna 2015, 08:27 hod.

|