Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150589
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): zabavení věcí, které potřebuji jako živnostník ke své práci
Text dotazu: Pracuji jako kosmetička,manikérka ,pedikérka na osvč mám pronajatou provozovnu ve zdravotním středisku přišel exekutor a chtěl po mě částku v hotovosti ,kterou jsem neměla ,slíbila jsem ,že budu splácet měsíčně ,ale jako samoživitelka ,že hotovost nemám..Začal mi polepovat věci které potřebuji ke své práci jako polohovací křeslo ,které potřebuji na lepení řas a pedikůru ,když jsem mu řekla že to potřebuji ke své práci řekl mi at si tam dám dřevěnou židli ,že na ní taky sedí.poté lednici ,kterou potřebuji na krémy a séra nesmí byt v teple,mikrovlnou troubu na rozehřívání cukr.pasty na depilaci ,stolek na manikůru,komody ve kterých mám věci k práci..mobilní telef.na objednávání klientu,který je pracovní,řekl že jestli do týdne nezaplatím věci odvezou.Můžu se nějak bránit bez těchto věcí nemohu pokračovat v práci
Vloženo: 13. srpna 2015, 18:13 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí (exekuce) těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Podle § 322 odst. 3 o.s.ř. nemůže výkon rozhodnutí (exekuce) týkat těch věcí z vlastnictví povinného - podnikatele, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Podejte co nejdříve podat k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 o.s.ř. ("výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a § 322 o.s.ř. vyloučeny"). Odůvodněte, proč tu kterou věc nezbytně nutně potřebujete ke svému podnikání. Návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení (třeba i jen částečné) exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce (byť i třeba částečně) zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne. Současně s návrhem na zastavení exekuce podejte k soudnímu exekutorovi i návrh na odklad exekuce. O odklad exekuce lze žádat totiž rovněž v případech, kdy byl podán návrh na zastavení exekuce a je pravděpodobné, že k tomuto zastavení skutečně dojde.
Odpovězeno: 18. srpna 2015, 09:42 hod.

|