Internetová poradna » Finance

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150594
Sekce dotazů: Finance
Předmět dotazu (nadpis): Má občan obce právo nahlížet do účetních dokladů obce?
Text dotazu: Má občan obce právo nahlížet do účetních dokladů?
Má občan právo na informaci o konkrétní výši odměny vyplácené zaměstnanci obecního úřadu?
Vloženo: 16. srpna 2015, 15:17 hod.
Odpověď na dotaz: Občan obce má jednat právo nahlížet do rozpočtu obce a závěrečného účtu za uplynulý rok podle § 16 zákona o obcích, a jednak může požadovat informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (což se týká právě účetních dokladů v obecném smyslu). Přitom informace, na které má nárok podle zákona o obcích, se mu poskytnou v plném, autentickém znění, ty ostatní s omezeními, týkajícími se zejména ochrany osobních údajů, popř. jiných chráněných informací. Výše platu konkrétního zaměstnance je osobním údajem, chráněným zákonem o ochraně osobních údajů; donedávna proto převládal názor, že tuto informaci sdělit nelze a je možné podat například informaci o souhrnné výši vyplácených mzdových prostředků (s tím, že pokud má obec jediného zaměstnance, bylo by i podání takové informace porušením práva na ochranu osobních údaj. V rámci aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu byl však vysloven závěr, že tyto údaje jsou dle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejnitelné. Přesto je třeba v každém individuálním případě zkoumat, zda veřejný zájem na znalosti dané informace převáží zájem na ochraně soukromí a osobních údajů dotčeného zaměstnance (tzv. test proporcionality).
Odpovězeno: 18. srpna 2015, 12:58 hod.

|