Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150595
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Výmaz věcného břemene za zemřelou osobu, jak na to?
Text dotazu: Vymaz vecneho bremen za zemrelou osobu se žada na soud a nebo na katastru?A ješte za živou osobu se vymaz žada jen na okresnim soudu?
Vloženo: 16. srpna 2015, 16:36 hod.
Odpověď na dotaz: Výmaz služebnosti (věcného břemene) za zemřelou osobu se podává na příslušný katastrální úřad. Katastrálnímu se musí podat žádost o výmaz věcného břemene a tuto žádost doložit úmrtním listem. Za živou osobu je vhodné dojít ke shodě, jestliže k ní dojde je zapotřebí sepsat smlouvu o zániku služebnosti bytu (domu apod.) uzavřenou ve smyslu ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jestliže ke shodě nedojde můžete požádat soud, ale podle starého i nového občanského zákoníku platilo a platí, že pokud osoba oprávněna z věcného břemene (služebnosti) nevykonává po dobu 10 let své právo, tak dochází k jejímu promlčení. Tedy k promlčení dochází ve chvíli, kdy osoba, která je z věcného břemene oprávněna, ho 10 let nevyužívá.
Odpovězeno: 21. srpna 2015, 09:49 hod.

|