Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150596
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Mám dle zákona nárok na doprovod dítěte od 15 let k lékaři?
Text dotazu: Dobrý den, nejsem si jistá, zda mám dle zákona nárok na doprovod dítěte od 15 let k lékaři.
Vloženo: 17. srpna 2015, 10:40 hod.
Odpověď na dotaz: Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu, a to s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela.
Odpovězeno: 21. srpna 2015, 09:56 hod.

|