Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150599
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Může insolvenční správce mého dlužníka prodat bez mého vědomí nemovitost, která je zastavena v můj prospěch?
Text dotazu: Může insolvenční správce mého dlužníka prodat bez mého vědomí nemovitost, která je zastavena v můj prospěch?

Může insolvenční správce mého dlužníka prodat bez mého vědomí nemovitost, která je zastavena v můj prospěch, včetně vyznačeného zápisu v katastru nemovitostí. Týká se to případu, kdy by byl na mého dlužníka prohlášen konkurz nebo mu bylo povoleno oddlužení zpeněžením majetku a já o tom nebyl informován, takže bych nepřihlásil svou pohledávku.
Vloženo: 18. srpna 2015, 16:42 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud se věřitel (což jste vy), který má právo na uspokojení ze zajištění z majetku (např. právě nemovitosti, kde máte zástavu) sepsaného do majetkové podstaty dlužníka insolvenčním správcem, řádně nepřihlásí se svým nárokem do insolvenčního řízení, nebude v tomto řízení uspokojován. Přihláška se podává na předepsaném formuláři. Insolvenční správce může a často dokonce i musí na pokyn např. zajištěného věřitele nebo věřitelského výboru přistoupit ke zpeněžení tohoto majetku. Zapsáním tohoto práva na uspokojení ze zajištění v katastru nemovitostí na příslušném LV na výše uvedené bohužel nemá žádný vliv v insolvenčním řízení. Kdyby šlo o „normální“ prodej tak samozřejmě se o prodeji dozvíte a některých případech by mohla zástava přejít na nového majitele. Po zpeněžení zajištěného majetku tedy jeho prodeji, dojde k výmazu všech zástavních smluv. Když se nepřihlásíte do řízení, zástavu mít po řízení mít jistě nebudete a s největší pravděpodobností nebudete mít žádnou možnost svoji pohledávku vymáhat, jestliže dlužník ve svém návrhu tento dluh uvedl a dlužník řádně splnil oddlužení. Protože neexistuje žádná povinnost soudu ani dlužníka informovat věřitele o zahájení insolvenčního řízení, doporučuje se pravidelně, minimálně jednou za 30 dní, hlídat insolvenční rejstřík na www.justice.cz nebo si předplatit tzv. monitoring insolvenčního rejstříku. Jestliže máte jen jednoho dlužníka, domnívám se, že tento monitoring je nadbytečný, protože kontrola na uvedeném portále je velmi jednoduchá a nenáročná na čas.
Odpovězeno: 24. srpna 2015, 08:18 hod.

|