Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150057
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Sídlo obchodní společnosti
Text dotazu: Dobrý den,
jsem z 1/8 majitelem nemovitosti, stejně tak i moji dva sourozenci. Z 5/8 je vlastníkem naše matka. Jeden se sourozenců požaduje na adresu nemovitosti zapsat sídlo své obchodní firmy. Musí mít od ostatních majitelů písemný souhlas ? Vyplývají z toho nějaká rizika pro matku ? Na adrese nemovitosti má trvalý pobyt pouze matka.
Děkuji
Vloženo: 8. února 2015, 10:33 hod.
Odpověď na dotaz: V případě spoluvlastnictví k nemovitosti je nutný k umístění sídla společnosti souhlas většiny, počítáno dle velikosti podílů. Zde by v každém případě matka musela souhlasit, a to vzhledem k velikosti jejího podílu. Co se týká rizik, pak tato by zde byla v případě, že by společnost, která má na adrese sídlo, byla v exekučním řízení, může exekutor vstoupit do míst, kde lze očekávat, že by měl povinný svůj majetek a provést soupis movitých věcí. Pokud by tento případ hrozil, je nutné smluvně ošetřit, jaké prostory užívá daná společnost tak, aby nemohly být exekuovány movité věci vaší matky.
Odpovězeno: 11. února 2015, 15:37 hod.

|