Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150667
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Od insolvenčního správce jsem koupila byt, družstvo požaduje zaplatit dluhy bývalého majitele!?
Text dotazu: Koupila jsem byt od advokátní kanceláře, která byla ustanovena insolvenčním správcem dlužníka – původního majitele bytu. OSBD, který spravuje dům, ve kterém jsem byt koupila, mi teď do rozpisu poplatků účtuje i dluhy, které vytvořil původní majitel bytu a se kterými se OSBD přihlásilo do insolvenčního řízení – poplatky za výtah, vodu, společnou elektřinu, provedené zateplení domu a výměnu oken. Původní majitel bytu tyto dluhy splácí v rámci oddlužení. V kupní smlouvě mám zároveň ujednáno, že veškeré dluhy, které vytvořil původní majitel, jsou dluhy pouze této osoby, nepřechází na mě a k jejich uspokojení je nutné postupovat v souladu s insolvenčním zákonem. Má OSBD právo mi účtovat dluhy původního majitele? Jak mám postupovat? V ceně bytu nebyla totiž případná úhrada dluhů nijak promítnuta, byt jsem koupila za normální tržní cenu.
Vloženo: 22. září 2015, 22:10 hod.
Odpověď na dotaz: V rámci prodeje nemovitosti (bytu, domu) v insolvenčním řízení se bude postupuje podle úpravy ustanovení § 283 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, na nabyvatele závazky váznoucí na věci zpeněžením majetkové podstaty nepřecházejí. Také ustanovení § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, zanikají zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, ve kterém se týkají zpeněženého majetku, rovněž také ostatní závady, které váznou na zpeněžovaném majetku, a to včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu - například zástavní práva, účinky zahájených exekucí apod. Tedy dluhy vámi uvedené (poplatky) na vás v žádném případě nepřecházejí. Měli být uspokojeny v rámci insolvenčního řízení. Proto správce domu nemá nárok na uspokojení souvisejících dluhů z vaší strany. Důrazně upozorněte správce, aby vzal na vědomí, že vy jako nová majitelka nic OSBD nedlužíte, s tím, že by jste jeho neoprávněné naléhání, mohla považovat za obtěžování.
Odpovězeno: 28. září 2015, 13:50 hod.

|