Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150058
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): exekuce na ucet s.r.o
Text dotazu: Pekny den.. byl jsem zvolen jako reditel o.sdruzení .. toto sdruzení zalozilo s.r.o. a v tomto s.r.o. jsem byl jmenován jako jednatel bez naroku na plat ci honorář... a ted prislo zablokování fir.uctu z duvodu osobní exekuce na mou osobu .. do jmenovane funkce jsem byl zvolen po vzniku tohoto exekucního problemu , co delat..? je ohrozen chod firmy jako i o.sdružení, platy .., faktury ..atd, dle meho tato exekuce je neoprávnená , majetek na ucte neni muj.... dekuji za odpoved...
Vloženo: 9. února 2015, 17:30 hod.
Odpověď na dotaz: Dobrý den,
jestliže se jedná o účet společnosti a nikoli vedený na Vaše jméno, pak exekutor není v rámci exekuce oprávněn jej zablokovat. Podejte proto na exekutorský úřad jménem společnosti návrh na zrušení exekučního příkazu, kterým byl účet zablokován (tj. exekuční příkaz k přikázání pohledávky u peněžitého ústavu). Dle § 303 ost. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, lze postihnout pouze účet povinného (tj. dlužníka).
Případně můžete taktéž podat tzv. vylučovací (excindační) žalobu dle § 267 odst. 1 občanského soudního řádu. Návrh se podává proti oprávněnému (tj. věřiteli) , nikoli proti exekutorovi, podává jej vlastník věcí (v tomto případě společnost s.r.o.). Žaloba se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má věřitel bydliště/ sídlo. V žalobě musíte vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, připojit k nim kopie důkazů (např. smlouvy o vedení účtu uzavřené mezi bankou a s.r.o. a rozsudku či jiného exekučního titulu, na základě něhož byla exekuce zahájena proti Vám jako fyzické osobě) a navrhněte, aby pohledávka společnosti s.r.o. u peněžitého ústavu (konkrétní banky) byla vyloučena z exekuce, neboť žalobce má právo k majetku, které výkon rozhodnutí nepřipouští.
Pokud dojde ke zrušení příkazu či vydání rozsudku, jímž bude majetek s.r.o. z exekuce vyloučen (účet odblokován) a zároveň by tímto postupem exekutora vznikla společnosti škoda, má společnost právo po exekutorovi žádat náhradu této škody. Exekutor je povinen být pro takové případy pojištěn. Nedojde-li k dobrovolné úhradě škody, je možné postupovat i podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Odpovězeno: 13. února 2015, 13:49 hod.

|