Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150694
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Přítel mojí kamarádky jí chce vyhodit z bytu, jak se může bránit?
Text dotazu: Dobrý den, potřebuji radu pro kamarádku. Bydlí s holkou několik let u přítele v bytě. Bohužel to nefunguje a tak mu oznámila, že se odstěhuje a že si hledá podnájem. Jenže nastala situace, kdy jí oznámil, že se musí do měsíce odstěhovat. Potom ale řekl, že když mu bude poskytovat sexuální služby, tak tam bude moc bydlet, dokud si něco nenajde. Na to nepřistoupila a tak začal ještě psát výhružné SMS, že mu musí vyhovět, jinak půjde na ulici hned. Tento psychický nátlak se stále stupňuje.... Potřeboval bych jí poradit, jak se může bránit, obávám se aby nedošlo k fyzickému násilí.
Vloženo: 8. října 2015, 09:16 hod.
Odpověď na dotaz: Myslím, že by se měla obrátit i hned na policii a doložit jim sms zprávy, ze kterých by vyplývalo, že jí sexuálně obtěžuje, vyhrožuje apod. Řeknu to na rovinu, že žádná smlouva nezabrání fyzickému násilí, co nejdříve ať se vaše kamarádka odstěhuje.
Dál jen pro info:
NOZ zakládá zásadní novinku, pokud jde o ochranu bydlení rodiny. Pokud manžel vlastní výlučně dům, v němž žije i s manželkou a i dětmi (rodinná domácnost) a této nemovitosti je k bydlení rodiny či manželů nezbytně třeba, nesmí manžel, přestože jde o jeho výlučné vlastnictví, tento dům bez písemného souhlasu manželky prodat nebo k němu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů či rodiny (věcné břemeno, zástavní právo atp.), ledaže zajistí rodině či manželce po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním. Obdobně dochází k určitému omezení práv toho z manželů, který je výlučným vlastníkem domu (manžela) i v případě rozvodu. Pokud bude chtít vaši kamarádku vystěhovat, musí o tom rozhodnout soud, který ovšem může za určitých okolností, zejména v případě nezletilých dětí, i zřídit pro vaši kamarádku věcné břemeno bydlení.
Občanský zákoník: § 747
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem (protože je jeho vlastníkem), ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.
Jednoduše řečeno se tedy přítel kamarádky musí zdržet a předejít všemu, co by znemožnilo nebo ohrozilo bydlení rodiny (kamarádky a dětí). Pro úplnost zákon v § 750 NOZ uvádí, že pokud se manželé dohodnou odchylně od výše uvedených pravidel, nesmí to nikdy ohrozit postavení jejich společného nezletilého dítěte, které s nimi žije v rodinné domácnosti a vůči němuž mají vyživovací povinnost.
Odpovězeno: 11. října 2015, 09:36 hod.

|