Internetová poradna » Rodina, SJM - společné jmění manželů

Jméno a příjmení: Leontýna Kurková
ID dotazu: 20150696
Sekce dotazů: Rodina, SJM - společné jmění manželů
Předmět dotazu (nadpis): Darování peněz v rodině
Text dotazu: Dobrý den,
už 10 let jsem vlastníkem dr. práv na byt který splácím. Vdala jsem se a babička s dědou by mi chtěli darovat nějaké peníze k částečnému splacení hypotéky, z původních 2 500 000,- už mi zbývá splatit jen necelých 400 000,-. Celou dobu vše platím sama a s manželem jsme se vzali teprve letos (děti nemáme), proto by chtěli dát peníze výhradně mě k účelu splacení části té hypotéky. Jde o to, že kdyby náááhodou někdy v budoucnu došlo třeba nedej Bože na rozvod, tak abych manžela nemusela „vyplácet“ z něčeho, co si platím tak dlouho sama, případně s pomocí vlastní rodiny. On ani v současné době nijak nepřispívá, sám má úvěr na auto které je psané na něj a platí. Jak toto nejlépe ošetřit? Děkuji moc za odpověď
Vloženo: 8. října 2015, 23:55 hod.
Odpověď na dotaz: Krásný den,
Podle § 709 odst. 3 občanského zákoníku je součástí společného jmění také podíl manžela v družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství členem tohoto družstva. To však neplatí, pokud manžel nabyl členský podíl v družstvu způsobem dle § 709 odst. 1 občanského zákoníku.
Podle § 709 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku pak do společného jmění manželů nepatří to, co nabyl jeden z manželů darem (takový majetek se stává jeho výlučným vlastnictvím).
Podle § 709 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku pak do společného jmění manželů nepatří to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

Pokud tedy jste si koupila členský podíl v bytovém družstvu ze svých výlučných prostředků, představuje tento členský podíl váš výlučný majetek a součástí společného jmění manželů se nestal.

Jestliže vám vaši prarodiče chtějí darovat peníze na doplacení hypoteční smlouvy doporučuji sepsat darovací smlouvu o daru finančních prostředků do vašeho výlučného vlastnictví, kde by mělo být uvedeno, že peníze budou použity na doplacení hypoteční smlouvy, zápis nemusí být sepsán notářem, ale podpisy na smlouvě bych si nechal alespoň ověřit.

Od uzavření manželství jsou vaše i manželovi příjmy součástí společného jmění manželů. Když to přeženu od uzavření manželství jsou splátky hypotečního úvěru (ale i auta) placeny z peněz společného jmění manželů i když si na splátky jak píšete nepřispíváte.

V návaznosti na uvedené je v ust. § 739 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle něhož vzniká společné členství manželů v bytovém družstvu pouze tehdy, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Neboť tato podmínka není ve vašem případě splněna, nestal se váš manžel členem bytového družstva. Pro vás se však vztahuje § 747 zákona o obchodních korporacích, dle něhož platí, že je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno (tedy od vás), zaniká také nájemní právo druhého manžela. Nájemci předmětného družstevního bytu jste tedy oba.

Jestliže chcete mít vysokou jistotu do budoucna je možné zúžit SJM např. ještě před rozjezdem podnikání nebo než se váš manžel např. dál zadluží. Není to nic proti vašemu vztahu, ale život přináší různé komplikace.
Jestli si budete chtít pro jistotu zúžit SJM, smluvně si upravte rozsah svého společného jmění manželů a pokud bude tato dohoda založena v rejstříku, který je veden notářskou komorou, bude účinná i vůči věřitelům. Pak se bude věřitel moct uspokojit pouze z majetku toho z manželů, který dluhy převzal. To se však týká jen dluhů, které vzniknou po založení této dohody do příslušného rejstříku, tedy nelze se dohodnout „datumově“ zpětně. Doporučuji vám kontaktovat kteréhokoli notáře: http://www.nkcr.cz/index.php?page=notari, a který tuto smlouvu následně zapíše do příslušného veřejného seznamu: https://rejstrik.nkcr.cz/ . Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu podle § 719 odst. 1 občanského zákoníku.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 12. října 2015, 10:33 hod.

|