Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150702
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Firma neproplatila tři faktury, chci této firmě zaslat výzvu, ale navím jak to napsat.
Text dotazu: Dobrý den
Můj muž dělal pro jednu firmu,dokončovací práce na stavbě.Tato firma nám do dnes neproplatila tři faktury (27.7.14-21840,- / 22.8.14-26460,- / 15.9.14-8260,- )
Chtěla bych této firmě zaslat výzvu aby faktury proplatila ale navím jak to napsat A slyšela jsem že bychom měli nárok na nějaké úroky ale nevím jak se to správně nazývá
Tak Vás moc prosím o radu,tyto peníze akutně potřebujeme.
Vloženo: 12. října 2015, 10:45 hod.
Odpověď na dotaz: Hlavně si hlídejte insolvenční rejstřík na www.justice.cz aby firma na sebe nepodala návrh na insolvenční řízení do kterého by se váš manžel musel přihlásit. Firmě pošlete poslední předžalobní upomínku, dopis nazvěte předžalobní upomínkou, popište vznik dluhu, dejte jim náhradní termín s tím, že budete požadovat úroky z prodlení, podepište a pošlete doporučeně do vlastních rukou.
Předžalobní výzva musí být adresována dlužníkovi. Manžel je povinen nejdříve dlužníka vyzvat písemně k uhrazení dluhu v přiměřené (náhradní) lhůtě (např. 10 dní) a až po uplynutí této náhradní lhůty se může domáhat splnění dluhu na ručiteli. Z ustanovení § 142 a odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že výzva musí být odeslána na poslední známou adresu žalovaného, resp. dlužníka. Soudy zpravidla vyžadují zaslání písemné výzvy nejlépe doporučeně do vlastních rukou na adresu, která zejména vyplývá již z obsahu důkazního materiálu přiloženého k žalobě (například adresa uvedená ve smlouvě). Žalobce (manžel) musí prokázat, že taková adresa je skutečně jemu poslední známou adresou.
Můžete požadovat a účtovat úrok z prodlení. Výše tohoto úroku se vypočte součtem repo sazby stanovené Českou národní bankou a osmi procentních bodů, v současné době tedy činí 8,05 % z dlužné částky. Tento úrok je počítán ročně, avšak naskakuje každým uplynulým dnem, o který jste se zpozdili s platbou.
Ještě doplnění, faktura u soudu není důkaz (kdyby se dokazovalo), ale např. stavební deník, foto, svědci apod.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 15. října 2015, 10:11 hod.

|