Internetová poradna » Insolvence, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150703
Sekce dotazů: Insolvence, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Je postižitelný příjem z pracovního poměru např. mzdy apod., ale co cestovní náhrady?
Text dotazu: Je postižitelný příjem z pracovního poměru např. mzdy apod., ale co cestovní náhrady? Nikde jsem to v zákoně výslovně nenašel. Jsem věřitel, dlužník má plat, ale k tomu dalších xx.000 náhrady. Takže mu zbude nezabavitelná částka cca 9.177 a ještě k tomu xx.000 !! V exekučním řízení lze cestovní náhrady, tak jako jiné náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, které jsou v podstatě pohledávkou zaměstnance vůči zaměstnavateli může exekutor takovou pohledávku postihnout formou exekuce "přikázáním jiné pohledávky", tedy v celém rozsahu. Pokud zaměstnavatel obdrží exekuční příkaz na tyto náhrady, pak je povinen je exekutorovi odeslat. Samozřejmě před tím musí tyto náhrady vyúčtovat, jinak by nebyla známa jejich výše. Ale jak je to v insolvenčním řízení? Popřípadě lze na to v mé přihlášce upozornit?
Vloženo: 13. října 2015, 12:31 hod.
Odpověď na dotaz: Stručně řečeno – ne. Cestovní náhrady jsou svým charakterem náhrada nákladů, které zaměstnanec vynakládá v souvislosti s pracovní cestou pro zaměstnavatele, a které by zřejmě nevynaložil, pokud by pracoval v normálním režimu v místě svého bydliště. (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3774/2013). V oddlužení je povinností dlužníka snažit se o maximální možné uspokojení zjištěných pohledávek přihlášených věřitelů a úmyslné neplnění této povinnosti může vést až ke zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkurzu. Pokud budete chtít insolvenční soud o výše uvedených skutečnostech informovat, doporučuji použít samostatného podání, jelikož takováto dílčí informace v samotné přihlášce pohledávky se nemusí ihned dostat k insolvenčnímu soudci.
Odpovězeno: 22. října 2015, 08:44 hod.

|