Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150704
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Chci uvést do smlouvy ze nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden měsíc je to možné udělat?
Text dotazu: Dobry den. Chci pronajmout svuj byt protoze v nem momentalne nemohu ze zdrvotnich duvodu bydlet, ale nevim kdy se do bytu vratim, proto chci uvest do smlouvy ze najem se sjednava na dobu neurcitou s vypovedni dobou jeden mesic je to mozne udelat?
Vloženo: 14. října 2015, 10:42 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud by jste chtěla nájem bytu ukončit, můžete tak učinit jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku uvedené, mimo jiné například kdyby nájemce neplatil nájemné a služby déle než 3 měsíce nebo pronajímatel (tedy vy) potřeboval byt pro sebe nebo své rodinné příslušníky. Výpověď musí mít své náležitosti, vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu - délka je tři měsíce (§ 2287, 2288). Ve výjimečných případech lze nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2291). Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Bohužel výpovědní doba jeden měsíc nelze sjednat, i kdyby byla ve smlouvě tato lhůta sepsána, je toto ustanovení neplatné. Jediná možnost je nájemní smlouva na dobu určitou např. na půl roku, tedy na dobu, kdy předpokládáte návrat.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 17. října 2015, 12:48 hod.

|