Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150708
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Zaniká ručení při postoupení pohledávky?
Text dotazu: Zaniká ručení v případě kdy pohledávku odkoupí (v podstatě zaplatí dluh) jiná instituce. Např. když v případě, že dlužník podal návrh na oddlužení, tak ČMSS a Komerční banka se dohodly, že Komerční banka, protože má u dlužníka i další dluhy, odkoupí od ČMSS úvěr (vlastně ho splatí). Zaniká tím ručení? Nebo se přenáší i k nové instituci. Ručení přeci zaniká uhrazením dluhu, navíc se ručitel zavázal v případě neplacení hradit u ČMSS a ne u Komerční banky. Může ručitel nesouhlasit s tím, aby byl dluh takto odkoupen? Otázkou je také jestli se o tom ručitel vůbec dozví.
Vloženo: 16. října 2015, 19:59 hod.
Odpověď na dotaz: Ručení v tomto případě nezaniká. Jedná se o tzv. postoupení pohledávky, kdy věřitel (postupitel) postoupí celou pohledávku nebo její část jiné osobě (postupníkovi). Ačkoliv se může jevit, že se jedná o splácení dluhu, není tomu tak. Jde v podstatě o „prodej“ pohledávky a nikoliv o její úhradu. Postoupení pohledávky nemá účinky vůči ručiteli, dokud jí postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže.
Odpovězeno: 25. října 2015, 08:50 hod.

|