Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150710
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Je neuvedení všech věřitelů důvodem ke zrušení schváleného oddlužení dlužníka?
Text dotazu: Zjistili jsme, že náš dlužník je od ledna tohoto roku v insolvenci a že nás do seznamu věřitelů nezanesl. Máme nějakou možnost jak se domoci vrácení dlužné částky? Nebo abychom byli dodatečně zapsáni do seznamu věřitelů a tím by nám alespoň zčásti dluh vrátit. Je neuvedení všech věřitelů důvodem ke zrušení schváleného oddlužení dlužníka?
Vloženo: 17. října 2015, 10:34 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud již uplynula lhůta stanovená věřitelům pro přihlášení pohledávek podle insolvenčního soudu, pak se již přihlásit nelze a pohledávka nemůže být již uspokojena v insolvenčním řízení. Pokud dlužník neuvedl všechny své věřitele, pak by soud mohl dospět k závěru, že oddlužením sleduje nepoctivý účel a mohl by zrušit schválené oddlužení. Každý případ posuzuje soud individuálně a nelze tedy jasně říci, jak by soud rozhodl. Samotné neuvedení všech věřitelů totiž ještě nemusí být důvodem pro zrušení oddlužení. I kdyby soud dospěl k závěru, že dlužník tím sledoval nepoctivý úmysl, pak by zrušil pouze oddlužení a nařídil by nad majetkem dlužníka konkurz. Konkurz na dlužníka sice bude z jeho mzdy srážena plná částka, ale nikoliv do doby, než dojde k plnému uspokojení věřitelů, ale pouze do doby, než bude možné konkurz ukončit. Pokud tedy dlužník nemá žádný nezajištěný majetek, který by mohl sloužit k uspokojení věřitelů, bude konkurz ukončen po relativně krátké době a uspokojena bude velmi pravděpodobně pouze odměna insolvenčního správce a ostatní náklady řízení. Po skončení konkurzu se pak obnoví účinek již nařízených exekucí a to v pořadí, v jakém byly nařizovány před zahájením insolvenčního řízení.
Odpovězeno: 25. října 2015, 08:57 hod.

|