Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150712
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Koupili jsme auto, kde jsme po 5ti dnech našli skryté závady, jak tuto situaci řešit?
Text dotazu: Dobrý den,přítelkyně koupila auto kde jsme po 5ti-dnech našli skryté závady a zamlčené závady ohrožujcí jak nás tak provoz.Bývalí majitel nám tvrdí,že žádná závada při prodeji nebyla a nemá vůbec zájem to řešit. prosím o radu jak tuto situaci řešit.Předem děkuji za odpověd.
Vloženo: 18. října 2015, 10:10 hod.
Odpověď na dotaz: Musí být důkaz existence skryté vady v době prodeje. Někdy má ojetý vůz neobvyklé projevy (zvukové, jízdní jiné). Zjistíte je při zkušební jízdě či prohlídce. Prodávající vás ujistí, že o nic nejde, takže je v předávacím protokolu neuvedete. Následně objevíte skrytou vadu související s neobvyklým projevem vozu. Prodávající ale neobvyklý projev vozu v době prodeje popře a vy neprokážete, že vada existovala již v době prodeje.
Prodejce odpovídá za stav vozu, který je sjednaný ve smlouvě a za vady, které jsou na zboží při převzetí, pokud na ně neupozornil. Kupující má právo z těch vad věci, které neodpovídají používání a o nichž nevěděl. Prodávající by měl v rámci uplatněné nesplněné jakosti při převzetí prokázat, pokud se jednalo o vůz zakoupený pro osobní potřebu, že vada nebyla na voze přítomná při převzetí, případně, že se jedná o vadu, která odpovídá běžnému opotřebení vozu. Pokud by tuto skutečnost neprokázal, můžete se dovolávat vyvratitelné domněnky zakotvené v § 2161 odst. 2 občanského zákoníku (Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.). Pokud by prodávající trval na zamítavém stanovisku, doporučujeme konzultaci se soudním znalcem, jejichž seznam je na www.justice.cz.

Při opomenutí prohlídky a odhalení zjevných vad. Podle § 2103 občanského zákoníku „Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.“
Konstatování o stavu vozu prodávajícím „velmi dobrý“ či „dobrý“ lze i přes veškeré opotřebení a stáří vozu výkladem považovat za ujištění, že věc v okamžiku prodeje nemá vady zásadně omezující či znemožňující provoz, jejichž odstranění přesáhne 5% kupní ceny vozu a může být aplikovatelné pro situace na hraně např. shnilý spodek či vada části, jež se při koupi ojetiny běžně prohlíží, ale není na první
pohled zjevná.
Preferujte slevu před odstoupením, doporučuji nižší než odpovídající, protože prodávající bude motivován rychlým řešením, menší riziko průtahů reklamace nebo dokonce soudu a nebude již muset dávat auto z rukou, znovu jej přebírat a kontrolovat, budete pánem opravy a jejího času.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 22. října 2015, 08:47 hod.

|