Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150754
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Nestihli jsme se přihlásit se svou pohledávku, jaké bychom měli udělat kroky?
Text dotazu: Nestihli jsme se přihlásit se svou pohledávku vůči dlužníkovi do insolvenčního řízení. Tomuto dlužníkovi bylo povoleno oddlužení dne 2.6.2015. Návrh podal 2.2.2015. Nám neuhradil fakturu vystavenou 15.7.2014. Pokud dlužník nás ve své žádosti neuvede pravdivě a všechny své věřitele, může mu být povolení oddlužení zrušeno? Jakou máme možnost, že mu bude oddlužení zrušeno, pokud se dodatečně přihlásíme? Jaké bychom měli udělat kroky?
Vloženo: 9. listopadu 2015, 08:50 hod.
Odpověď na dotaz: Nepřihlášený věřitel nejste osobou, která je oprávněná podat návrh na zrušení oddlužení, jestliže i přesto návrh na příslušný soud, může být vnímán jako podnět, ale jestli insolvenční soud dospěje k názoru, že není důvodný, nebude o něm rozhodovat. Neuvedení všech závazků nemá vždy za následek zrušení oddlužení, protože každou situaci je nutné posuzovat zvlášť a nelze učinit relevantní závěr (podle judikatury). Pokud soud rozhodne o zrušení oddlužení, rozhodne současně o způsobu řešení úpadku konkurzem a insolvenční řízení bude nadále pokračovat. Jen se vlastně změní způsob, jakým budou pohledávky uspokojovány, může být i konkurz zrušen pro nepatrný majetek. Tím se rozeběhnou opět řízení např. exekuční apod. Pokud soud oddlužení zruší, nebudete se moct přihlásit do insolvenčního řízení.
Odpovězeno: 18. listopadu 2015, 10:43 hod.

|