Internetová poradna » Výživné (alimenty), Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150755
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Mohu požádat o soudní výkon rozhodnutí, rozsudek nabyl moci 6.11.
Text dotazu: Od minulého měsíce mel bývalý partner platit o 1000kč zvýšené výživné.To však neudělal a tvrdil,že se proti rozsudku odvolá.Neodvolal se, rozsudek nabyl právní moc 6.11.2015.V rozsudku mám v závěru uvedeno,,Nebude-li povinnost,stanovená tímto rozsudkem ,dobrovolně plněna ,lze navrhnout soudní výkon rozhodnutí.Mohu tedy o soudní výkon rozhodnutí požádat?Nebo je i jiná cesta na vymožení výživného?Má tam ještě 25 000 dlužné výživné to má splatit do 6 měsíců od nabytí právní moci.
Vloženo: 10. listopadu 2015, 14:49 hod.
Odpověď na dotaz: Vážená paní, jestliže rozsudek nabyl právní moci dne 6.11.2015, máte tzv. exekuční titul, je zapotřebí si nechat vyznačit na příslušném soudu právní moc rozsudku. Je pravdou, že již máte nárok na zaplacení 1.000,-Kč za měsíc říjen (jestli to tak je napsáno v rozsudku. A k dalšímu stanovenému datumu platby by měl již zaplatit zvýšené výživné, jestliže zvýšené výživné platit nebude můžete pro tuto částku podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci). Co se týče dlužné částky, jestliže ji nemá soudem stanovený splátkový kalendář a má tedy „jen“ do 6 měsíců od nabytí právní moci, tak tuto povinnost musí splnit (ve splátkách nebo jednorázově) do 7.5.2015 po tom datumu lze vymáhat neuhrazenou částku exekučně.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 13. listopadu 2015, 12:45 hod.

|