Internetová poradna » Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150777
Sekce dotazů: Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jak je to, když zemřelý je (byl) věřitelem?
Text dotazu: Jak je to, když zemřelý je (byl) věřitelem? Někdy v minulosti půjčil dětem peníze a ke dni úmrtí věřitele půjčky dětmi dlužníky nebyly vyrovnány? Navíc každé dítě dluží jinou částku a jiné zase žádnou půjčku od rodičů nemá.
Vloženo: 20. listopadu 2015, 10:31 hod.
Odpověď na dotaz: Do aktiv pozůstalosti patří nejen movitý a nemovitý majetek zůstavitele ke dni úmrtí, ale také pohledávky a různé přeplatky. Ke spornému majetku se v řízení o pozůstalosti nepřihlíží, protože pohledávky musí být doložitelné. Na dědice přechází práva zůstavitele jako věřitele (jako i v případně dlužníka) . Pokud zůstavitel nezanechal závěť, pak o rozdělení pozůstalosti mohou dědicové před notářem uzavřít dohodu dědiců. Když se dědicové nedohodnou, pak notář potvrdí nabytí dědických podílů (t.j. podílů na aktivech) dle zákonné dědické posloupnosti. V postatě, když se nedoloží např. smlouvy o půjče, tak jako by půjčka nebyla.
Odpovězeno: 25. listopadu 2015, 09:56 hod.

|