Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150781
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): exekuce za ex manžela po 4 letech od rozvodu.
Text dotazu: Dcera je 4 roky rozvedená , majetkově jsou vyrovnáni,má doklad o zrušení trvalého bydliště,on nové trvalé bydliště nemá,kontaktní adresu má stále starou přesto mže dcera všechny dostupné kontaktní adresy vyrozuměla a nyní se dostavili vymahači a hrozí exekucí na její majetek
Vloženo: 21. listopadu 2015, 12:26 hod.
Odpověď na dotaz: Vaše dcera bude muset se aktivně bránit. Poslat kopii rozsudku o rozvodu s doložkou právní moci a doklad o zrušení trvalého pobytu. Bohužel exekutor a jeho vykonavatel má právo vstoupit do bytu vaší dcery, protože se může domnívat, že tam může mít povinný majetek. Vaše dcera bude muset předložit exekutorovi doklady, že věci jsou výhradně v jejím výlučným vlastnictví. V případě že by i přesto pojal věci do soupisu, bude toto muset do 30 dní učinit pásemně, jestli že jí exekutor nevyhoví bude vše následně řešit místně příslušný soud. V této situaci bych podal stížnost na exekutora na Exekutorskou komoru.
www.pravnidotazy.eu
www.goldenreality.eu
Odpovězeno: 25. listopadu 2015, 09:59 hod.

|