Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150784
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Členský podíl v družstvu od rodičů v manžalství
Text dotazu: V průběhu manželství na manžela přepsali jeho rodiče členský podíl na byt, který je splacený ale stále v družstevním vlastnictví, zde bydlíme se 2 dětmi. Mé jméno nikde nefiguruje, mám na byt nějaký nárok?
Vloženo: 23. listopadu 2015, 09:34 hod.
Odpověď na dotaz: Podle § 709/3 občanského zákoníku je součástí společného jmění také podíl manžela v družstvu (i bytovém), stal-li se manžel v době trvání manželství členem tohoto družstva. To však neplatí, pokud manžel nabyl členský podíl v družstvu způsobem dle § 709/1 občanského zákoníku. Podle § 709/1 písm. b) občanského zákoníku pak do společného jmění manželů nepatří to, co nabyl jeden z manželů darem (takový majetek se stává jeho výlučným vlastnictvím). Pokud tedy manžel dostal členský podíl v bytovém družstvu od svých rodičů jako dar, představuje tento členský podíl jeho výlučný majetek a součástí společného jmění manželů se nestal. Ale na vás se vztahuje § 747 z. o obchodních korporacích, je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. Nájemci předmětného družstevního bytu jste tedy oba.
Odpovězeno: 28. listopadu 2015, 15:22 hod.

|