Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150787
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Spoludlužník dlužníka zaplatil dluh věřiteli, ale ten svoji přihlášku nevzal zpět.
Text dotazu: pokud během insolvenčního řízení pohledávku věřitele uspokojí spoludlužník dlužníka, přihlíží se nadále k přihlášce věřitele? Odmítá pak v návaznosti na tuto skutečnost insolvenční soud přihlášku věřitele, pokud ji nevezme zpět?
Vloženo: 24. listopadu 2015, 10:39 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ustanovení § 186 Insolvenčního zákona, které zní:
(1) Jestliže pohledávka přihlášeného věřitele byla v průběhu insolvenčního řízení uspokojena nebo zanikla jiným způsobem a přihlášený věřitel nevzal přihlášku bez zbytečného odkladu zpět, insolvenční soud jeho účast v insolvenčním řízení ukončí rozhodnutím, které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být odůvodněno, nejsou opravné prostředky přípustné; v odůvodnění však insolvenční soud vždy uvede důvod zániku pohledávky.
Odpovězeno: 25. listopadu 2015, 10:01 hod.

|