Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150788
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Výpověď z pronajatého pozemku pod chatou.
Text dotazu: V roce 2013 jsme koupily chatu, která je postavená na cizím pozemku. Původně byl pozemek Lesů ČR, následně jej získali současní majitelé v restitucích. Chata je zapsána v katastru nemovitostí jako rekreační objekt. V nájemní smlouvě , kterou jsme podepsali je uvedeno, že nájem pozemku je na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou. Může nám dát majitel výpověď z nájmu pozemku pod chatou (nájemné řádně a včas platíme, dodržujeme všechna pravidla o užívání pozemku, chováme se vstřícně) a donutit nás chatu odstranit?
Vloženo: 24. listopadu 2015, 10:41 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jde o řádně povolenou trvalou stavbu (nikoliv dočasnou), tak zánik nájemního vztahu neznamená v žádném případě, že musí být stavba odstraněna. Povinnost odstranit v případě zániku nájemního vztahu dotčenou stavbu, nebyla nad rámec zákona zvlášť ujednána ve smlouvě. Zánik nájemního vztahu znamená, že je cizí pozemek užíván ke stavbě bez právního důvodu. Samozřejmě ideální je, pokud se podaří situaci vyřešit dohodou a vyjednáním nové nájemní smlouvy či zřízením věcného břemene. Pokud by k ničemu z uvedeného nedošlo, měl by vlastník stavby počítat s tím, že vlastník pozemku se může domáhat vyplacení částky odpovídající bezdůvodnému obohacení plynoucímu z užívání cizího pozemku bez platného právního důvodu. Na druhou stranu by jste se měl obrátit právě na soud aby vám bylo zřízené věcné břemeno.
Odpovězeno: 5. prosince 2015, 08:24 hod.

|