Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150789
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Kolik dní po propuštění ve zkušební době jsem v ochranné lhůtě?
Text dotazu: Mám smlouvu na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců.Ve zkušební době mě zaměstnavatel propustil. Kolik dní po propuštění jsem v ochranné lhůtě?
Vloženo: 24. listopadu 2015, 10:43 hod.
Odpověď na dotaz: Po skončení zaměstnání plyne ochranná lhůta, která trvá 7 kalendářních dnů, pokud zaměstnání trvalo alespoň po tuto dobu. U zaměstnání kratších než 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto poslední zaměstnání. Vznikne-li v rámci této ochranné lhůty dočasná pracovní neschopnost, náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nemocenské dávky.
Odpovězeno: 28. listopadu 2015, 15:24 hod.

|