Internetová poradna » Rodina, Finance, Daňové dotazy, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150790
Sekce dotazů: Rodina, Finance, Daňové dotazy, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Je nějak omezen pracovní úvazek v průběhu mateřské a rodičovské dovolené?
Text dotazu: Je nějak omezen pracovní úvazek v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, abych nepřišla o rodičovský příspěvek...např. počtem odpracovaných hodin nebo výší odměny.
Vloženo: 25. listopadu 2015, 08:47 hod.
Odpověď na dotaz: Výše přivýdělku (odměny) nebo úvazku není nijak omezena v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, jenom pouze rodič nesmí vykonávat tu práci, ze které čerpá peněžitou pomoc v mateřství, ale může pro svého zaměstnavatele pracovat na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti s odlišným druhem práce, který vykonává v pracovním poměru. Při poskytování rodičovského příspěvku jsou však omezeny návštěvy předškolních zařízení pro děti, na které rodiče rodičovský příspěvek čerpají, tedy děti mladší dvou let mohou navštěvovat zařízení péče maximálně 46 hodin měsíčně. U dětí nad dva roky se docházka do předškolních zařízení nesleduje.
Odpovězeno: 5. prosince 2015, 08:25 hod.

|