Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150804
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nová pravidla pro úhradu drobných oprav v nájemních bytech
Text dotazu: Nová pravidla pro úhradu drobných oprav v nájemních bytech. Kdo platí revize spotřebičů?
Vloženo: 2. prosince 2015, 23:19 hod.
Odpověď na dotaz: Vláda schválila nové nařízení vlády č. 308/2015, které od 1.1.2016 vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2257.
1) Běžnou údržbou
se rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.“
Náklady hradí nájemce, nedohodnou-li se s pronajímatelem jinak.
2) Za drobné opravy
se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Například: opravy podlahových krytin, částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů televizního vysílání, dále pak opravy a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů apod. Nájemce hradí drobné opravy podle věcného vymezení (opravy konkrétně vyjmenované v § 4) a u ostatních oprav neuvedených v § 4 do výše nákladů 1.000,-Kč na jednu opravu (§ 5). Důležitým ustanovením je finanční limit, který je stanoven maximální částkou 100,-Kč/m2 podlahového plochy bytu za kalendářní rok (§ 6).
Odpovězeno: 7. prosince 2015, 12:08 hod.

|