Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150816
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Přejít pod pracovní agenturu nebo výpověď podle par,52/C
Text dotazu: Mám dotaz ohledně postupu firmy u které jsem byl zaměstnán. Jednoho dne mi manažer zavolal, že má pro mne nabídku přejít pod pracovní agenturu. Vše ostatní by prý zůstalo pro mne stejné. Pracovní zařazení, plat, benefity…úplně vše by bylo stejné. Pouze s rozdílem, že u pracovní agentury musím podepsat smlouvu na dobu určitou jednoho roku. Jelikož mne toto nevyhovovalo (hlavně z důvodů pojištění hypotéky) tak jsem nabídku odmítl. Na to jsem dostal výpověď podle par.52 odst.C. K dotazu : jak toto mohly být důvody podle par52 odst.C zákoníku prace ? Pokud bych dohodu přijal tak bych pracoval dale, pokud jsem odmítl dostal jsem výpověď. Byl postup firmy podle platných zákonů, není právně napadnutelný?
Vloženo: 7. prosince 2015, 11:56 hod.
Odpověď na dotaz: Na zaměstnavatele jsou při vyhotovení výpovědi kladeny vyšší nároky než na zaměstnance, zaměstnavatel je totiž povinen dle zákoníku práce uvést ve výpovědi konkrétní důvody výpovědi. Nepostačí pouhý odkaz na konkrétní ustanovení zákona, tedy ve vašem případě odkaz na § 52 písm. c) zákoníku práce, kde je uvedeno může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď "stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách". Zaměstnavatel by tedy měl ve výpovědi přesně specifikovat důvod nadbytečnosti svého zaměstnance. Pokud je ve výpovědi jako výpovědní důvod uvedeno, že jste odmítl přejít pod pracovní agenturu, nebylo by samozřejmě možné takový důvod podřadit pod žádnou z okolností způsobující nadbytečnost zaměstnance ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce a taková výpověď by byla neplatná. Neplatnosti výpovědi se můžete domáhat žalobou u soudu popřípadě podat podnět inspektorátu práce.
Odpovězeno: 13. prosince 2015, 09:24 hod.

|