Internetová poradna » Exekuce, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150817
Sekce dotazů: Exekuce, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Jde koupit podíl v nemovitosti, která je v exekuci.
Text dotazu: Chtěla jsem se zeptat na prodej nemovitosti když je na ni uvalena exekuce. Nemovitost má ve vlastnictví moje matka a my 4 sourozenci každý jednu desetinu.Bohužel ale bratr má na svoji desetinu několik exekucí.Dá se tato nemovitost i pod cenou odkoupit?
Vloženo: 8. prosince 2015, 07:56 hod.
Odpověď na dotaz: Takový prodej je minimálně značně ztížen, nicméně v omezených případech je možný, a to zejména v okamžiku, kdy z výtěžku prodeje by bylo možno uhradit dluhy, k nimž se exekuce vztahuje. Obecně sice platí, že dlužník není oprávněn nakládat se zatíženým majetkem v exekuci, ale samozřejmě v případě, kdy při jeho zpeněžení je možno dosáhnout uspokojení pohledávek, jsou exekutoři ochotni ke spolupráci, avšak většinou za podmínky, že dojde k úhradě dluhu před umožněním prodeje, to bohužel předpokládá, že kupující uhradí cenu před samotným převedením vlastnického práva, tedy nejlépe na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Pokud byste takového kupujícího dokázali najít, doporučujeme obrátit se pro přípravu dokumentů na právníka, např. advokáta, neboť se jedná již o složitější problematiku.
Odpovězeno: 15. prosince 2015, 17:28 hod.

|