Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150820
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Bourané vozidlo zaměstnavatele, bez pojistky na „blbost“
Text dotazu: Syn boural služební auto, nemá uzavřenu pojistku na blbost. Pracuje jako řidič na normální pr. smlouvu, rozváží balíky. Zaměstnavatel mu řekl, že mu strhne celou částku za opravu, ještě má platit i odtahovou službu na depo balíků a odtah do jejich místa opravy. Zaměstnavatel mu také žádnou pojistku neplatí. Syn je ve zkušební době a zda má na vše toto zaměstnavatel nárok v plné výši. Potřebovala bych vědět, zda mu může nechat zaplatit i náhradní díly s DPH, i když je plátce, případně do jaké výše mu může strhnout výplatu, nebo do jaké celkové části z vyčíslené škody. Kdysi jsem slyšela o max. částce, která se rovná třem platům.
Vloženo: 9. prosince 2015, 11:13 hod.
Odpověď na dotaz: Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá za zaviněné porušení povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, kdy zavinění je povinen prokázat zaměstnavatel. Pokud k zavinění povinností dojde z nedbalosti odpovídá zaměstnanec do 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Toto omezení neplatí, pokud zaměstnanec způsobil škodu úmyslně, v opilosti nebo po zneužití návykových látek. Pokud zaměstnanec způsobil škodu úmyslně může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku. Pokud tedy syn dodržel všechny závazné předpisy, včetně závazných pokynů zaměstnavatele a k nehodě nedošlo jeho zaviněním, neměl by za škodu odpovídat vůbec. V opačném případě bude nutné pro určení výše náhrady požadované škody určit, zda syn porušil své povinnosti úmyslně nebo nedbalostně. Výši požadované náhrady škody a zavinění prokazuje zaměstnavatel a je povinen ji se zaměstnancem projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že je zaměstnanec povinen ji nahradit.
Odpovězeno: 15. prosince 2015, 17:30 hod.

|