Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150823
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Končí mi nájemní smlouva na dobu určitou, platí tříměsíční výpovědní lhůta?
Text dotazu: K 31. 12. 2015 nám končí nájemní smlouva k bytu. Majitele nám oznámili, že do 31. 12. 2015 musíme předat řádně vyklizený byt, důvodem je skutečnost, že dům bude procházet v roce 2016 generální rekonstrukcí a byt nebude možno obývat. Momentálně do konce prosince nejsem schopna si zajistit jiné bydlení, majitelé nám náhradní byt nemůžou poskytnout. Mám nárok na tříměsíční výpovědní lhůtu? Jak mohu v řešeni problémů postupovat?
Vloženo: 10. prosince 2015, 15:12 hod.
Odpověď na dotaz: Nájem sjednaný na dobu určitou je nájemce povinen byt předat zpět pronajímateli. Končí-li tedy nájem ke dni 31.12.2015, je požadavek pronajímatele předání vyklizeného bytu ke dni 31.12.2015 plně v právu. Nájem sjednaný na dobu určitou zkrátka končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, a pronajímatel nemusí neprodloužení nájemní smlouvy nijak dále odůvodňovat. Sám jste dopředu věděl, do kterého datumu máte pronájem. Neexistuje tady nárok na tříměsíční výpovědní lhůtu, pouze se pokuste s pronajímatelem dohodnout na prodloužení nájmu alespoň o několik měsíců.
Odpovězeno: 15. prosince 2015, 17:36 hod.

|