Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150827
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Mám nárok na zkrácený úvazek, když jsem vdaná
Text dotazu: jsem vdaná mám 2 děti do 7 let, pracuji v dvousměnném provozu 7,5 hodinový pracovní úvazek. zaměstnavatel mě nutí dělat přesčasy, musím je dělat? Mám nárok na zkrácený úvazek, když jsem vdaná a nejsem samoživitelka? děkuji
Vloženo: 12. prosince 2015, 12:38 hod.
Odpověď na dotaz: Podle § 241 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody jsou např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Pro sjednání kratší pracovní doby nejsou stanovena žádná omezení s výjimkou, že ani při dohodnuté kratší pracovní době nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Kratší pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Zaměstnanci s kratší pracovní dobou nelze nařídit výkon práce přesčas, lze se však s ním na jejím výkonu dohodnout. Prací přesčas se rozumí práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen vaší žádosti vyhovět. Jedná se o právo zaměstnance, které může v případě záporného stanoviska zaměstnavatele uplatnit u soudu.
Odpovězeno: 18. prosince 2015, 12:12 hod.

|