Internetová poradna » Rodina, SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Exekuce, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150088
Sekce dotazů: Rodina, SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Exekuce, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Dům který je stále v SJM.
Text dotazu: Dotaz je na dům který je stále v SJM.
Dům jsme stavěli a dostavěli za manželství. Cena 2.030.000,-Kč, stojí na mém výlučném pozemku (před manželstvím).
Současný odhad je domu je 1.730.000,-Kč (kolaudace 2005) v odhadu je napsáno: „….Od obvyklé ceny nemovitých věcí je nutné provést odpočet nákladů na uvedení objektu rodinného do standardního stavebně technického stavu s odstranění viditelných stavebních poruch a závad……….“ Podle stavební společnosti je cena nutných oprav stanovena na částku cca 900.000,-Kč (dům je mokrý, plesnivý, praská dlažba, obklady atd., mám dvě děti ve své péči a stav domu ohrožuje jejich zdraví i mé) a je doporučen na stanovení přesné ceny další znalecký posudek.
Částku 710.000,-Kč jsem zaplatila ze svých výlučných prostředků nabytých před manželstvím ze svého účtu a dalších mých osobních účtů jako povinný vklad na hypoteční úvěr, ale našla jsem výpisy pouze na cca 430.000,-Kč. (ex manžel do manželství nepřinesl vůbec nic).
Společná Hypotéka byla na částku 1.301.056,90Kč.
Ex manžel byl vykázán na 10 dnů (policií dne 28.7.2010 za domácí násilí) soud tuto lhůtu prodloužil na rok do 3.8.2011. Od vykázání již v domě nebydlí. Rozvod nabyl právní moci dne 12.12.2011. Od vykázání jsem sama zaplatila ze svých finančních prostředků hypoteční bance na úrocích 62.789,43 od rozvodu 121.998,10 celkem tedy 184.878,53 Kč.
Částku 693.123,-Kč dne 13.11.2014 jsem zaplatila ze svých úspor k úhradě pohledávky hypotečního úvěru.
Stávající výše pohledávky Hypoteční banky je 607.933,-Kč
Na domě jsou nyní dvě exekuce na ex manžela v celkové výši 85.164,28Kč, dluhy mu vznikly po rozvodu manželství, ale v exekucích je napsáno za účasti manželky tedy mne.
Z manželství si „odnesl“ věci a auta v cca hodnotě 160.000,-Kč a doklady to dokáži, jestli je vlastní nebo ne nevím.
Otázky:
Jak se stanový cena podílu na ex manžela z rodinného domu?
Může se do rozdělení započítat resp. odečíst na cenu nutných oprav? Protože na jaře příštího roku chci dělat nutnou rekonstrukci a myslím si, že SJM rozděleno soudně nebude.
Jak se stanový cena věcí a aut, které si odnesl?
Exekuce jsem schopna ze něj vyplatit, protože nemůže nakládat se svým majetkem, ale já můžu nakládat se svým majetkem tedy domem v SJM?
Lze exekuce, které zaplatím započíst do rozdělení SJM?
Nechci ex manžela obrat chci tak jak to je, ale vychází mě jeho záporný podíl, je to možné? A to mě ještě dluží za alimenty.
Vloženo: 19. února 2015, 09:03 hod.
Odpověď na dotaz: pokud s manželem není možná dohoda o vypořádání SJM, můžete se domáhat soudního rozhodnutí podáním žaloby, kdy soud vychází z toho, že podíly manželů na majetku, který byl součástí SJM ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství jsou zásadně stejné, nicméně započítá případné vnosy do majetku v SJM z výlučných prostředků některého z účastníků,
Ad 1) Výše podílu exmanžela z rodinného domu poté bude určena jednou polovinou po provedení započtení Vašich vnosů z výlučných prostředků. Cena se stanoví dle stavu ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Oproti této hodnotě pak stojí dluhy ke dni zániku manželství (zde hypotéka).
Ad 2) Cena majetku vychází ze stavu ke dni zániku manželství. Pokud si tedy dům chcete ponechat a exmanžela vyplatit, nebude jeho podíl vyplácen z Vašich investic učiněných po rozvodu, nicméně je vhodné zajistit si ohodnocení stavu před rekonstrukcí.
Ad 3) Na stanovení ceny věcí a aut bude soudem ustanoven znalec.
Ad 4) Pokud dluhy vznikly po rozvodu manželství, jak uvádíte, nemůže exekuce spadat na Váš majetek, protože společné jmění manželů zaniklo rozvodem Vašeho manželství, stále však nedošlo k jeho vypořádání. Dle mého názoru je pravděpodobné, že jste v rozhodnutí uvedena z toho důvodu, že majetek je v dosud nevypořádaném SJM.
Ad 5) Pokud byste zaplatila exekuce za manžela, bylo by možné toto zahrnout do vypořádání SJM po souhlasu exmanžela s tímto postupem.
Ad 6) Nebude se jednat o záporný podíl, ale bude se jednat o Vaši pohledávku za exmanželem. Dlužné výživné je pak nárokem dítěte a na toto nelze započítávat jiné nároky.
Odpovězeno: 21. února 2015, 14:21 hod.

|