Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20160114
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce u úvěru v bance
Text dotazu: Moji rodiče si vzali úvěr u Hypoteční banky, kde částka úvěru byla 1,3 milionu a bylo tam zástavní právo smluvní, kde se ručilo domem babičky a dědy - SJM vlastníci nemovitosti. Tento úvěr měl být čerpán na výstavbu garáže a drobných oprav v rodinném domku, takto je to i zaneseno ve smlouvě s bankou. Moji rodiče se v roce 2012 rozvedli a zároveň provedli majetkové vyrovnání. Moje mamka si nechala tento úvěr, který řádně platí. V letošním roce bude končit fixace na úvěr, tak jsme požádali banku o zaslání aktuálního zůstatku dluhu. Výpis nesouhlasil o 130 tisíc. Zavolali jsme tedy do banky, kde nám bylo řečeno, že je uvalena exekuce na tento účet. Bližší podrobnosti prý nemohou sdělit, musíme se obrátit na Exekutorský úřad Brno. Když jsme se dovolali, tak nám exekuční pracovnice sdělila, že tato exekuce se týká mého otce, a že nám nic bližšího nemůže sdělit, protože je vázána mlčenlivostí. Odkázala nás opět na banku, která nám má všechno vysvětlit. Dneska měla moje mamka osobní schůzku v Kolíně na pobočce u vedoucí paní Římalové a ta jí řekla, že jí k tomu nic nemůže říct, že se musí otec spojit s exekutorem. Otec nereaguje a nemá zájem nic řešit. Jak je možné, že nás nikdo neinformoval o uvalení exekuce? Kdyby se nepožádalo o mimořádnou splátku tak o tom do této chvíle nevíme? Prosím Vás o vysvětlení o co se jedná. Dále jak se dostat k informacím a jak je možné, že se exekuce, která je uvalena na mého otce dotýká nemovitosti, která je zajištěná pro úplně jiný úvěr, řádně se plní a vlastníkem nemovitosti, kterou je úvěr jištěn jsou úplně jiné osoby.
Vloženo: 2. března 2016, 17:45 hod.
Odpověď na dotaz: Veškeré informace týkající se exekuce na účtu u banky je povinna poskytnout majiteli účtu banka. V daném případě tedy neobstojí tvrzení pracovnice banky a její "rada" obrátit se s dotazem na dlužníka. Rozhodně se doporučuje trvat v bance na poskytnutí veškerých informací. Dále písemně kontaktovat exekutora, a to zejména s dotazem, z jakého důvodu je exekučně postižen účet vaší matky. K dopisu přiložte rozsudek o rozvodu s vyznačenou doložkou právní moci. Rovněž exekutor by měl matce sdělit, z jakého důvodu ji nedoručil exekuční příkaz, na základě kterého byl postižen její účet. Je však možné, že je exekucí vymáhán dluh, který převzal pouze bývalý manžel vaší matky, ale za trvání manželství s ní. U takových závazků totiž platí obecné pravidlo, že za jejich splnění odpovídají oba manželé společně a nerozdílně. Pokud pak o vypořádání takových závazků uzavřou manželé (nebo ex-manželé, je-li dohoda uzavřena až po rozvodu) dohodu, nejsou takovou dohodou věřitelé vázání, pokud s ní nevyslovili souhlas.
Odpovězeno: 15. března 2016, 12:45 hod.

|